Starosne granice za igrače

  • JUNIORI – igrači do 21. godine
  • SENIORI – svi igrači sa minimalnom starosnom granicom od 14 godina
  • VETERANI – igrači od 41.godine (2017-42, 2018-42, 2019-43, 2020-43, 2021-44, 2022-44, 2023-45 )
  • INVALIDI U KOLICIMA – svi igrači sa invaliditetom u kolicima
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0