10 ball

„10 ball“ (desteka) je igra sa najavom a igra se sa deset kugli numerisanih od 1 do 10 tj. sa prvih deset kugli u setu i belom kuglom. Kugle se gadjaju (igraju) od najniže ka najvišoj. Da bi udarac bio ispravan uvek se belom kuglom mora prvo pogoditi kugla sa najnižim brojem na stolu. Ako se kugla sa brojem deset ubaci iz brejka, vadi se i stavlja na tačku a igrač nastavlja sa svojim potezom.U svakom udarcu se može i mora najaviti samo jedna kugla a jedini izuzetak je brejk udarac kada se kugle ne moraju najavljivati.

1. Brejk (razbijanje)

Igrač koji u bliženju kugle bude bolji ima pravo da bira ko razbija tj. ko ima prvi brejk udarac. Standardno pravilo je da u toku seta bude naizmenični brejk osim ako se drugačije odluči.

2. Redjanje kugli u rek za igru „10 ball“

Kugle su poredjane u rek tako da dodiruju jedna drugu što je bliže moguće. Na vrhu reka se stavlja kugla sa brojem 1 i ona se postavlja na tačku. Kugla sa brojem 10 se stavlja u sredinu trougla a ostale kugle se redjaju nasumično.

3. Pravilan brejk udarac

Kod brejk udarca bela kugla se postavlja proizvoljno bilo gde iza glavne linije na stolu i sa te regije se izvodi početni udarac. Da bi brejk udarac bio ispravan, ili neka od kugli mora da udje u rupu ili najmanje četiri kugle moraju dodirnuti jednu ili više martinela.

4. Push-out

Ako prilikom brejk udarca nije načinjen faul, igrač zavisno od situacije može odabrati da igra „pušaut“. Prilikom ovog udarca ne važe pravila o faulovima i igrač praktično može odigrati bilo šta a da pri tome ne bude kažnjen faulom pa čak i ubaciti kuglu sa brojem deset u rupu. Kugla broj deset se vraća na tačku dok ostale ubačene kugle pri ovom udarcu ostaju u rupi. Jedini slučaj kada se pri ovom udarcu dosudjuje faul je ako bela kugla ne ostane na stolu. Ono o čemu igrač koji igra „puš-aut“ mora da vodi računa je to da posle odigranog udarca protivnik može da bira da li želi da igra ili štap prepušta onome ko je „puš-aut“ izveo. Igrač pre izvodjenja „puš-auta“ mora o tome jasno i razumljivo da obavesti sudiju ili svog protivnika.

5. Najava udarca i ubacivanje kugli

Uvek kada igrač koji je na potezu želi da ubaci kuglu u rupu (osim u slučaju brejka) obavezan je da to najavi, koju kuglu i u koju rupu, za svaki udarac koji nije očigledan. Za svaki najavljeni udarac u kome se koristi prekucavanje od martinelu, kombinacija ili bilo koji sličan udarac, sudija mora biti uveren da je izveden sa namerom i da je kugla ušla u rupu onako kako je najavljeno. Ako sudija ili protivnik nisu sigurni šta igrač koji je na potezu želi da odigra, mogu od njega tražiti da udarac najavi.

6. Safe (sejf) igra

U svakom trenutku partije igrač koji je na potezu može najaviti „sejf“ udarac posle koga je kraj njegovog poteza. Da bi „sejf“ udarac bio ispravan igrač mora prvo da pogodi kuglu sa najnižim brojem na stolu i takodje posle kontakta te kugle i bele, neka kugla na stolu mora dodirnuti martinelu. Medjutim, ako igrač prilikom najavljenog sejfa ubaci kuglu sa najnižim brojem u rupu, protivnik može da bira da li će nastaviti sa igrom u situaciji koja je na stolu ili će vratiti štap igraču koji je sejf odigravao.

7. Pogrešno ubačene kugle

Ako igrač promaši rupu koju je gadjao i ubaci najavljenu kuglu u pogrešnu rupu ili pri ispravnom udarcu promaši najavljenu kuglu a ubaci neku drugu koja nije najavljena, gubi potez i prepušta igru protivniku. Protivnik, u zavisnosti od situacije, može da bira da li će nastaviti da igra ili će potez da prepusti igraču koji je odigravao prethodni potez.

8. Nastavak igre

Ako tokom partije igrač pri ispravnom udarcu ubaci najavljenu kuglu u najavljenu rupu, sve ostale kugle koje su pri tom udarcu ušle u rupu, ostaju u rupi (osim kugle broj 10) i igrač nastavlja sa sledećim udarcem. Ako igrač ispravnim udarcem (kombinacija, direktno) ubaci najavljenu kuglu sa brojem 10, on dobija partiju. Ako igrač promaši najavljenu kuglu, tj. ne ubaci je u rupu,i ako pri tom udarcu nije bilo faula, protivnik nastavlja sa igrom, sa onog mesta gde je bela stala bez obzira na situaciju na stolu.

9. Vraćanje kugle na tačku

Ako je kugla sa brojem deset ubačena uz faul, pri „puš-autu“, iz brejka, bez najave, ili je slučajno ušla u rupu pri ispravnom ubacivanju neke druge kugle, vadi se iz rupe i stavlja na tačku. Takodje, kugla sa brojem deset se vraća na tačku i ako u toku partije izleti sa stola. Vraćanje na tačku važi isključivo za kuglu sa brojem 10 i ni u jednom slučaju ne važi za ostale kugle. Ubacivanje najavljene kugle 10 iz prenosa nije pobeda,već se kugla broj 10 vraća na sto i igrač nastavlja da igra.

10. Standardni faulovi

Ako igrač u toku igre napravi prekršaj pravila (faul), gubi svoj potez i protivnik nastavlja sa igrom. U tom slučaju bela kugla je u ruci i protivnik je može postaviti na bilo koje mesto na stolu. Kada igrač napravi tri uzastopna faula, on gubi partiju. Svi faulovi koji važe u ostalim pool igrama važe i u igri „10 ball“.