14.1 straight pool

Strejt pul se igra sa petnaest kugli i sa belom kuglom. Svaka kugla ubačena na ispravan način ihttp://rfzone.org/Buy-cialis-pills/ pošto smo je najavili se broji kao jedan poen. Prvi igrač koji dođe do ranije određenog broja poena je osvojio meč. Strejt pul je igra u kojoj igrač ostaje za stolom sve dok ne promaši kuglu: kada  ubacičetrnaest kugli one se ponovo slažu u trougao i igrač ubacuje petnaestu i pokušava da raširi kugle iz trougla da bi nastavio da igra.

4.1 Bliženje bele kugle da bi se odredilo ko ima prednost prvog udarca (lag)

Igrači na početku meča bliže belu kuglu kako bi videli ko ima prednost početnog udarca. (pogledati pravilo 1.2. Bliženje bele kugle da bi se odredio redosled igranja).

4.2. Slaganje kugli u trougao za igru „strejt pul“.

Za početni udarac u meču svih petnaest kugli se slaže u trougao i to tako da se najgornja kugla u racku nalazi na  zadnjoj tački (foot spot). Kada se svaki sledeći put tokom meča slažu kugle na  zadnjutačku, tj. na vrh trougla se ne stavlja nijedna kugla. Označene spoljne linije trougla se koriste da bi se odredilo da li je kugla koju je igrač ostavio kao brejk kuglu unutar ili izvan trougla.

4.3. Početni udarac (brejk)

Sledeća pravila važe za početni udarac:
 1. Bela kugla se stavlja bilo gde iza osnovne linije;
 2. Ako nijedna najavljena jkugla nije ubačena, bela kugla i još dve kugle moraju da udare u neku od martinela ili se smatra da je napravljen faul tokom početnog udarca (pogledati pravilo 8.4. Kugla mora da udari martinelu). Ovaj faul se kažnjava tako što se igraču koji ga je napravio oduzimaju dva poena od skora (pogledati pravilo 4.10 Faul kod početnog udarca). Igrač koji je sledeći na redu da igra može da prihvati situaciju koja je ostala na stolu posle faula, ili može da zahteva od svog protivnika da ponovi početni udarac sve dok ne izvede početni udarac na pravilan način ili dok njegov portivnik ne prihvati situaciju na stolu koja ostaje posle faula. (pogledati pravilo 4.11. Ozbiljni prekršaji).

4.4.  Nastavak igranja i pobeda u meču

Igrač ostaje za stolom sve dok na ispravan način ubacuje kugle ili dok ne stigne do ranije određenog broja poena predviđenog za osvajanje meča. Kada je četrnaest kugli iz rack-a ubačeno, igra se pauzira dok se tih četrnaest kugli ponovo ne složi u trougao.

4.5.  Potezi koji moraju da se najavljuju

Potezi moraju da se najavljuju kao što je objašnjeno u pravilu 1.6. Najavljivanje poteza. Igrač koji je na potezu može da najavi „safety“ i onda je sledeći na potezu posle safety udarca njegov protivnik. Sve kugle koje su ubačene tokom „safety“ udarca se vraćaju na sto.

4.6.  Vraćanje kugli u igru(spotting balls)

Sve kugle koje su ubačene iz faula, kada je najavljen „safety“ udarac, kada kugla nije najavljena i kada kugla izleti sa stola se vraćaju u igru. (pogledati pravilo 1.4 Vraćanje kugli u u igru). Ako petnaesta kugla iz trougla mora da se vrati u igru a preostalih četrnaest kugli iz trougla nije pomereno, petnaesta kugla se stavlja na zadnjutačku (foot spot) i sudija može da upotrebi i trougao da bi se uverio da su sve kugle čvrsto povezane.

4.7. Bodovanje

Igrač  koji je na potezu dobija po jedan poen za svaku kuglu koju je ubacio na pravilan način i u prethodno najavljenu rupu. Svaka druga kugla ubačena tokom takvog poteza mu takođe donosi još po jedan poen. Pravljenje faulova se kažnjava tako što se igraču koji je napravio faul oduzimaju poeni od njegovog skora. Neko od igrača može da ima i negativan rezultat (npr. -1, -2…) kao posledicu napravljenih faulova.

4.8.  Specijalne situacije koje se mogu pojaviti kod slaganja kugli u trougao tokom meča

Kada bela kugla, ili petnaesta (brejk kugla) dodiruju ili  neku od četrnaest kugli ili se nalaze unutar trougla, onda se primenjuje neko oe sledećih specijalnih pravila. Smatra se da je kugla u trouglu ako je unutar spoljašnjih linija trougla ili ih preseca. Sudija je dužan da ogovori, kada ga neko od igrača pita, da li je kugla unutar trougla ili ne.
 1. Ako je petnaesta kugla ubačena tokom poteza kada je ubacivana četrnaesta kugla, svih petnaest kugli se slaže u trougao;
 2. Ako se i bela kugla i „brejk“ kugla nalaze unutar trougla, svih petnaest kugli se slaže u trougao;
 3. Ako se samo brejk kugla nalazi unutar trougla – ona se stavlja ili na sredinu osnovne linije, ili ako ovu tačku zauzima bela kugla – onda na  srednju tačku stola;
 4. Ako se bela kugla nalazi unutar trougla, onda se ona postavlja na sledeće načine: ako se „brejk“ kugla nalazi na osnovnoj liniji ili ispred nje – onda se bela kugla stavlja na bilo koje mesto iza osnovne linije, ako se petnaesta kugla nalazi iza osnovne linije – onda se bela kugla stavlja na cosnovnu tačku osn ili na srednju tačku stola, ako je ova tačka blokirana
U svakom slučaju, ne postoji pravilo koje propisuje gde mora da se nalazi „brejk“ kugla.
Bela kugla ili brejk kugla se nalaze U trouglu Nije u trouglu i nije na tački sa koje razbijamo Na osnovnoj tački
U trouglu Brejk kugla: na tačku Bela kugla: iza osnovne linije Brejk kugla: tačka sa koje razbijamo (osnovna tačka) Bela kugla: na poziciji Brejk kugla: na sredini stola Bela kugla: na poziciji
Ubačena u rupu Brejk kugla: na tačku Bela kugla: iza osnovne linije Brejk kugla: na tački Bela kugla: na poziciji Brejk kugla: na tački Bela kugla: na poziciji
Iza osnovne linije, ali ne na centralnoj tački osnovne linije Brejk kugla: u poziciji Bela kugla: osnovna tačka
Iznad osnovne linije, ali ne u trouglu Brejk kugla: na poziciji Bela kugla: iza osnovne linije
Na cntralnoj tački osnovne linije Brejk kugla: na poziciji Bela kugla: centar stola

4.9. Standardni faulovi

Ako igrač napravi standardni faul, kažnjava se time što mu se  oduzima jedan poen od rezultata; ako je potrebno neka od kugli se vraća u igru i na red da igra dolazi njegov protivnik. Bela kugla ostaje na poziciji u kojoj je završila, osim u slučajevima koje ćemo opisati. Sledeći faulovi se smatraju standardnima u „strejt pulu“:
 • 6.1. Bela kugla izleti sa stola. Igrač koji je sledećina potezu može da stavi belu kuglu na bilo koju poziciju iza osnovne linije ( pogledati pravilo 1.5. Bela kugla u ruci);
 • 6.3. Nijedna kugla nije dodirnula martinelu posle kontakta bele i ciljane kugle;
 • 6.4. Igrač, tokom izvođenja udarca, ne dodiruje makar jednom nogom pod;
 • 6.5. Kugla je izletela sa stola;
 • 6.6. Kugle koje se dodiruju(koje su priljubljene jedna uz drugu);
 • 6.7. Dvostruki udarac, kugle prilepljenje uz martinelu;
 • 6.8. Push udarac;
 • 6.9. Kugle se i dalje pomeraju;
 • 6.10.  Bela kugla je stavljena na pogrešno mesto;
 • 6.11. Neoravilna igra iza osnovne linije. Ako je napravljen faul iz drugog paragrafa pravila 6.11 igrač koji dolazi za sto ima belu kuglu u ruci
 • 6.12.  Štap ostavljen na stolu;
 • 6.13. Igranje kada nisi na redu;
 • 6.15. Spora igra.

4.10. Faul kod početnog udarca

Faul kod početnog udarca se kažnjava oduzimanjem dva poena od rezultata igrača koji je faul napravio, kao što smo i pomenuli u pravilu 4.3. faul kod početnog udarca, kao i kod mogućeg ponavljanja početnog udarca  Ako se prilikom izvođenja početnog udarca naprave i faul kod početog udarca i standardni faul, taj faul se računa kao faul kod početnog udarca.

4.11. Ozbiljni faulovi

Za pravilo 6.14. Tri uzastopna faula, računaju se samo standardni faulovi – to znači da se faul kod početnog udarca ne računa. Kod trećeg faula se oduzima jedan poen a zatim se oduzima i još dodatnih petnest poena i igrač koji je napravio i treći uzastopni faul više nije „pod faulom“. Svih petnaest kugli se ponovo slaže u trougao i igrač koji je napravio tri uzastopna faula mora da izvede pravilan početni (brejk) udarac. Za kršenje pravila 6.16. Nesportsko ponapanje, sudija će izreći kaznu u skladu sa prirodom prekršaja.

4.12. „Pat“ pozicija

Ako dođe do „pat pozicije (pogledajte pravilo 1.12. Pat pozicija) igrači će ponovo bližiti kuglu da bi odredili koće izvestipočetni udarac.