8 ball

1. Osmica

Osmica se igra sa petnaest ciljnih kugli i belom kuglom. Igrač mora prvo ubaciti sve kugle iz svoje grupe (ili kugle od broja jedan do broja sedam, ili kugle od broja devet do broja petnaest) pre nego  što pokuša da ubaci kuglu broj osam. U ovoj igri potezi se najavljuju.

3.1. Određivanje ko ima prednost izvođenja početnog udarca (brejka)

Igrač koji je uspešniji u „bliženju“ kugle ima mogućnost da bira ko će izvesti početni udarac (brejk) – pogledajte pravilo 1.2. Bliženje kugle da bi se odredilo ko će imati prednost početnog udarca. Uobičajeni model je naizmenični brejk ( Pogledati pravilo 15. Sledeći brejk udarac).

3.2.  Slaganje kugli za igu „osmica“

Kod ove igre petnest kugli se slažu unutar trougla tako da su sve kugle što više prilepljene jedna uz drugu, kugla na vrhu trougla se stavlja na  zadnju tačku (foot spot) a kugla broj osam u sredinu trougla. U poslednjem redu kugli, kugle koje se nalaze skroz levo ili skroz desno moraju biti iz različitih grupa(jedna puna i jedna šarena) Preostale kugle se ređaju u trouglu bez ikakvog redosleda ili namere.

3.3.  Početni udarac (break)

Sledeća pravila se odnose (primenjuju) na početni udarac:
 1. Bela kugla može da se postavi bilo gde iza osnovne linije;
 2. Potez se ne najavljuje i bela kugla ne mora prvo da udari neku određenu kuglu u trouglu;
 3. Ako igrač ubaci kuglu iz početnog udarca i ne napravi faul, on nastavlja da igra i sto je posle ispravnog početnog udarca (brejka) otvoren (Pogledati pravilo 3.4. Otvoren sto/odabir grupe kugli).
 4. Ako tokom brejka nijedna kugla nije ubačena, najmanje četiri kugle moraju da udare  o jednu ili više martinela , u suprotnom smatraće se da je brejk bio nepravilan i sledeći igrač ima mogućnost da:
  1. Da prihvati situaciju na stolu ili
  2. Da se kugle ponovo slože u trougao i da on ima brejk ili
  3. Da se kugle ponovo slože u trougao i da igrač koji je prvobitno imao brejk u tom rack-u ponovo „razbija;
 5. Ubacivanje kugle broj osam tokom početnog udarca (brejka) nije faul i igrač koji je je imao brejk u tom rack-u ima mogućnost da:
  1. Da se kugla broj osam vrati na njeno mesto na stolu a da sve ostale kugle ostanu gde jesu ili
  2. Da igrač ponovi početni udarac (brejk);
 6. Ako igrač koji je imao brejk ubaci kuglu broj osam, ali mu u rupu upadne i bela kugla, njegov protivnik imam sledeće dve mogućnosti:
  1. Kugla broj osam se stavlja na njeno mesto na stolu i igrač može da belu kuglu postavi na bilo koju poziciju iza osnovne linije ili
  2. Ponovalja se početni udarac;
 7. Ako tokom „brejka“ neka od kugli iz dve grupe (pune ili šarene) izleti sa stola, to je faul i kugla koja je izletela sa stola se ne vraća u igru (osim kugle broj osam koja se vraća na svoje mesto na stolu) i igrač koji je na pozetu ima mogućnost da :
  1. Da prihvati siutaciju na stolu kakva jeste ili
  2. Ili da postavi belu kuglu na bilo koju poziciju iza osnovne linije i da odatle igra;
 8.  Ako igrač koji ima brejk napravi bilo kakav faul koji nije već opisan, igrač koji je sledećina redu ima mogućnost da:
  1. Prihvati situaciju na stolu kakva jeste ili
  2. Da belu kuglu stavi na bilo koju poziciju iza osnovne linije i da odatle igra.

3.4. Otvoren sto/Odabir grupe kugli

Pre nego što igrači odaberu svoje grupe kugli, za sto se kaže da je „otvoren“ i pre svakog svog poteza igrač mora da najavi koju kuglu gađa. Ako igrač na pravila način ubaci kuglu koju je najavio, kugle iz te grupe postaju njegove i  njegov protivnik dobija drugu grupu kugli. Ako ne uspe da ubaci najavljenu kuglu na legalan način, sto ostaje otvoren i drugi igrač je na potezu. Dok je sto „otvoren“ igrač može prvo da pogodi bilo koju od kugli, osim kugle broj osam.

3.5. Nastavak igranja

Igrač ostaje za stolom sve dok na legalan način ubacuje kugle, odnosno osvaja  tu partiju (rack) kada ubaci kuglu broj osam.

3.6. Potezi koji moraju da se najavljuju

Svaki udarac, osim brejka, mora da se najavi kao što je i objašnjeno u pravilu 1.6. Najava pogotka. Igrač može da najavi kuglu broj osam tek pošto je ubacio sve kugle iz svoje grupe. Igrač može da najavi „safety“ udarac i posle toga je njegov protivnik na redu da igra, a svaka kugla koja je ubačena tokom „safety“ udarca se ne vraća na sto (Pogledati pravilo 8.17. Safety udarac).

3.7. Vraćanje kugli u igru

Ako je kugla broj osam ubačena u rupu tokom početnog udarca ili izleti sa stola, takođe tokom početnog udarca, ona se vraća na svoje mesto na stolu, ili će sve kugle ponovo biti složene u trougao (videti pravilo 3.3. Početni udarac i pravilo 1.4. Vraćanje kugli u igru).

3.8. Gubitak partije

Igrač gubi partiju u sledećim slučajevima:
 1. Napravi faul dok ubacuje kuglu broj osam;
 2. Ubaci kuglu broj osam pre nego što je ubacio sve kugle iz svoje grupe;
 3. Ubaci kuglu broj osam u rupu koju nije najavio ili
 4.  Izbaci kuglu broj osam sa stola.
Ovo se ne odnosi na početni udarac (brejk).

3.9. Standardni faulovi

Ako igrač napravi faul, na red da igra dolazi njegov protivnik. Protivnik dobija mogućnost da belu kuglu stavi na bilo koju poziciju na stolu i da odatle igra (Pogledajte pravilo 1.5. Bela kugla u ruci). Pobrojani faulovi se smatraju zastandardne u igri „osmica“:
 • 6.1. Bela kugla izleti sa stola;
 • 6.2. Bela kugla je prvo udarila kuglu koja nije  na redu. Prva kugla koju bela kugla može da udari mora da pripada igračevoj grupi kugli, osim kada je sto otvoren ( Pogledajte pravilo 3.4 Otvoren sto /Odabir grupe kugli.)
 • 6.3. Nijedna kugla nije dodirnula martinelu posle kontakta bele i ciljane kugle;
 • 6.4. Igrač, tokom izvođenja udarca, ne dodiruje makar jednom nogom pod;
 • 6.5. Kugla je izletela sa stola;
 • 6.6. Kugle koje se dodiruju(koje su priljubljene jedna uz drugu);
 • 6.7. Dvostruki udarac, kugle prilepljenje uz martinelu;
 • 6.8. Push udarac;
 • 6.9. Kugle se i dalje pomeraju;
 • 6.10.  Bela kugla je stavljena na pogrešno mesto;
 • 6.11. Nepravilna igra iza osnovne linije;
 • 6.12.  Štap ostavljen na stolu;
 • 6.13. Igranje kada nisi na redu;
 • 6.15. Spora igra.

3.10. Ozbiljni faulovi

Faulovi pobrojani u okviru pravila 3.8 Gubitak partije (rack-a) se kažnjavaju gubitkom partije koja  Je u toku. U slučaju nesportskog ponašanja o kOJEMm govori pravilo 6.16 Nesportsko ponašanje, sudija će iZreći kaznu koja je u skladu sa prirodom prekršaja.

3.11. Pat pozicija

Ako dođe do pat pozicije (Pogledati pravilo 1.12 Pat pozicija) igrač koji je po rasporedu imao brejk u toj partiji će ponoviti početni udarac (brejk).