Uslovi za organizaciju takmičenja

Da bi neki klub organizovao takmičenje u nekoj kategoriji potrebno je da se prijavi na početku sezone ili polusezone i da zahtev za organizaciju turnira popuni u elektronskoj formi najkasnije mesec dana pre početka polusezone (kako bi upravni odbor imao vremena da razmotri zahtev i donese odluku pre pravljenja kalendara). Da ispuni sledeće uslove:
  • SENIORI – minimum  osam stolova  9-ka, sa odgovarajućim kuglama i čojom
  • VETERANI – minimum četiri stola  9-ka, sa odgovarajućim kuglama i čojom
  • ŽENE – minimum četiri stola  9-ka, sa odgovarajućim kuglama i čojom
  • JUNIORI – minimum četiri stola  9-ka, sa odgovarajućim kuglama i čojom
  • INVALIDI U KOLICIMA – minimum dva stola  9-ka, sa odgovarajućim kuglama i čojom i ostale specifične uslove za održavanje ove kategorije takmičenja (pristupne rampe, potreban prostor oko stolova i drugo.)
  • Da obezbedi licencirane sudije (za seniore i pomoćni sudija)
  • Da obezbedi potrebne uslove u prostoru u kojem se odigrava sportsko  takmičenje kao što su zabrana pušenja, zabrana točenja alkohola za i igrače koji igraju, livestream za seniorsku kategoriju i sl.