Propozicije za Ekipno Prvenstvo

Na ekipnom prvenstvu Srbije takmiče se sledeće kategorije igrača: Juniori
  • devetka do 7 dobijenih partija
Žene
  • devetka do 7 dobijenih partija
Seniori
  • devetka do 9 dobijenih partija
  • desetka do 8 dobijenih partija
  • osmica do 7 dobijenih partija
Seniori mešovito
  • devetka do 9 dobijenih partija
Rezultati svih kategorija podjednako se boduju i utiču na konačni ishod meča. Pobeda se boduje sa tri boda, nerešen rezuzltat sa jednim bodom. Potrebno je odigrati sve mečeve jer će se u slučaju istog broja bodova između dve ili više ekipa, za mesto na tabeli računati međusobni susreti kao i razlika u broju pobeda i partija između tih ekipa. Na ekipnom prvenstvu pravo učešća imaju samo oni igrači koji su uplatili godišnju licencu Asocijaciji. Ukoliko na određenom meču neko igra u juniorskoj kategoriji, on nema pravo igranja u kategoriji seniori i obrnuto. Žene imaju pravo igranja samo u kategoriji Žene, a ne i u kategorijama Juniori i Seniori. U kategoriji Seniori, igrač koji je igrao jednu disciplinu ne može igrati ni jednu drugu disciplinu sem discipline devetka mešovito. Predstavnici klubova dužni su da pre meča odrede igrače za svaku disciplinu i zajedno predaju spisak osobi zaduženoj za vođenje takmičenja. Nakon toga klubovi nemaju pravo promene igrača za bilo koju disciplinu ili kategoriju. Za vođenje I dostavljanje zapisnika Bilijar Asocijaciji zadužena je ekipa domaćina. Ako se neka od ekipa ne pojavi u za to dogovoreno vreme na mestu održavanja takmičenja, pobeda propada onoj ekipi koja je prisutna. Ako se ne nekom od takmičenja ne pojave igrači nekog kluba u određenoj disciplini ili kategoriji, pobeda u toj disciplini pripada onoj ekipi koja je kompletna. Predstavnici klubova mogu da se dogovore o eventualnom pomeranju termina odigravanja koje može biti najranije petnaest dana pre kalendara,a najkasnije sedam dana nakon datuma određenog od strane Asocijacije. O takvim promenama sa tačnim datumom odigravanja neophodno je da predstavnici klubova obaveste predstavnika Asocijacije elektronskim putem,nakon čega će ta promena biti zvanično objavljena. Pravilo oblačenja na ekipnom prvenstvu isto je kao i na ostalim takmičenjima u okviru Srpske Bilijar Asocijacije a to je dress code-B. Pravilo izvođenja početnog udarca, kao i sva ostala pravila bilo koje igre, ista su kao i u svim ostalim takmičenjima u okviru Srpske Bilijar Asocijacije. Na turnirima ekipnog prvenstva se primenjuje format winner break.