Bojana Banda i Aleksandar Vulović uspešno završili kurs za licenciranje sudija u Litvaniji

Predstavnici srpskog bilijara na kursu za licenciranje sudija u Kaunasu Litvanija od strane EPBF-a sa uspehom su završili Bojana Banda i Aleksandar Vulović, kojima čestitamo sa željom da predstavljaju srpski bilijar u najboljem svetlu na međunarodnim takmičenjima.