Registracija Igrača

Na takmičenjima u okviru Srpske Bilijar Asocijacije mogu da se takmiče samo igrači iz Srbije koji su  članovi  klubova koji su u okviru Asocijacije.

Za svakog igrača koji želi da učestvuje na takmičenjima u okviru asocijacije, matični klub je dužan da popuni i dostavi asocijaciji pristupnicu matičnom klubu. Pristupnicu popuniti u elektronskoj formi, i dostaviti lično sa pečatom i to pre početka prvog takmičenja igrača ( pristupnicu popuniti u tri primerka, po jedan za asocijaciju, klub i igrača). Pristupnica igrača važi jednu sezonu i automatski prestaje da važi na kraju sezone. Igrači su dužni da poštuju pravila fer i sportskog ponašanja,kao i obavezno pravilo oblačenja (dress code „B“). Za nesportsko ponašanje, kao i za nepoštovanje pravila oblačenja, sudija će imati ovlašćenje da igrača opomene. Nakon nepoštovanja prve opomene sledi gubitak partije i po proceni sudije gubitak meča i diskvalifikacija. Na turnirima u okviru asocijacije striktno će se poštovati satnice mečeva. Igrači su u obavezi da dođu na turnir pola sata pre zakazanog meča. Ukoliko se ipak desi kašnjenje igrača, tolerisaće se kašnjenje do petnaest minuta, nakon čega će sudija proglasiti pobedu igrača koji je prisutan. Za ovo pravilo kao i za sva prethodna navedena, neće biti izuzetaka. Prijava za takmičenje kao i uplata kotizacije treba da bude obavljena dan ranije u matičnom klubu kod predstavnika kluba, a klubovi su dužni da spisak igrača dostave predstavniku asocijacije najkasnije do 18h na dan pre održavanja takmičenja. Matični klubovi snose odgovornost i moraju ispuniti finacijske obaveze,to jest platiti kotizacije za igrače koji se prijave a nakon toga odustanu od takmičenja. Račun Asocijacije: 1500000002500571480