Registracija Klubova

Da bi neki bilijar klub postao član asocijacije, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

  • da je registrovan kao sportski klub (klubovi koji nisu registrovani,imaće rok za registraciju)
  • da popuni i dostavi pristupnicu Srpskoj Bilijar Asocijaciji, popuniti u elektronskoj formi u 2 primerka, jedan za asocijaciju, jedan za klub
  • da dostavi rešenje iz APR-a
  • da dostavi osnivački akt (ranije osnovani klubovi nemaju osnivački akt, dostaviti izjavu overenu pečatom i potpisom vlasnika kluba da istu ne poseduju )
  • da dostavi statut sportskog kluba
  • da uplati godišnju članarinu za sezonu 2016/17 na račun asocijacije u iznosu od 6.300,00 din.
Račun Asocijacije: 1500000002500571480