Ženska liga Srbije 2. turnir

Datum: 21. Maj
Lokacija: Libero 5 Čačak
Disciplina: 10 Ball
Kategorija: -