Ženska Liga – Sezona 2015

Rang Ime i prezime Klub I II III IV V VI VII VIII Bodovi
1 Stanojev Milica Cue ball Team – Beograd 400 400 400 400 1000 800 0 800 4200
2 Stošić Snežana Jedinstvo – Stara Pazova 600 600 600 400 600 0 0 600 3400
2 Adamović Jovana Masse – Užice 400 800 400 400 800 600 0 0 3400
4 Gaćeša Jelena Billiard Top Team – Novi Sad 800 400 1000 1000 0 0 0 0 3200
5 Filipović Ivana Cue ball Team – Beograd 0 1000 800 0 0 0 0 1000 2800
5 Vasiljević Milica Cue ball Team – Beograd 0 0 0 600 600 0 1000 600 2800
7 Zelić Nada BTT – Novi Sad 250 600 400 600 0 600 0 0 2450
8 Ivković Jelena BTT – Novi Sad 0 400 400 800 400 400 0 0 2400
9 Glidžić Anastasija Cue ball Team – Beograd 600 400 250 400 0 0 0 400 2050
9 Krisper Aleksandra Cue ball Team – Beograd 400 0 0 250 400 1000 0 0 2050
11 Vujanić Dunja Cue ball Team – Beograd 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
12 Rakić Ivana Cue ball Team – Beograd 250 0 0 250 0 0 0 400 900
13 Gadzurić Radmila BTT – Novi Sad 0 0 600 250 0 0 0 0 850
14 Đurić Jelena Cue ball Team – Beograd 400 0 0 0 0 0 0 0 400